2003/44/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 214, 26.8.2003, s. 18-35 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. června 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/53/EU Pozbývá platnosti: 17. ledna 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 18. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/44/ES

ze dne 16. června 2003,

kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 214, 26.8.2003, p.18)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013

L 354

90

28.12.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU