2003/30/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě

Publikováno: Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 42-46 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 8. května 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 17. května 2003 Nabývá účinnosti: 17. května 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/28/ES Pozbývá platnosti: 25. června 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/30/ES

ze dne 8. května 2003

o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě

(Úř. věst. L 123, 17.5.2003, p.42)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009

L 140

16

5.6.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU