(ES) č. 831/2002Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. května 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2002 Nabývá účinnosti: 7. června 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 557/2013 Pozbývá platnosti: 8. července 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 8. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 831/2002

ze dne 17. května 2002,

kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 133, 18.5.2002, p.7)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013,

L 164

16

18.6.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU