(ES) č. 753/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů

Publikováno: Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1-54 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. května 2002 Nabývá účinnosti: 11. května 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 607/2009 Pozbývá platnosti: 1. srpna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. srpna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 753/2002

ze dne 29. dubna 2002,

kterým se stanoví některá prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů

(Úř. věst. L 118, 4.5.2002, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009,

L 193

60

24.7.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU