2002/91/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov

Publikováno: Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 65-71 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. prosince 2002 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 4. ledna 2003 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2010/31/EU Pozbývá platnosti: 8. července 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. února 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/91/ES

ze dne 16. prosince 2002

o energetické náročnosti budov

(Úř. věst. L 001, 4.1.2003, p.65)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010

L 153

13

18.6.2010

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU