2002/187/SVVRozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti

Publikováno: Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1-13 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. února 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. března 2002 Nabývá účinnosti: 6. března 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1727 Pozbývá platnosti: 12. prosince 2019
Konsolidované znění předpisu s účinností od 12. prosince 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. února 2002

o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti

(2002/187/SVV)

(Úř. věst. L 063, 6.3.2002, p.1)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018

L 295

138

21.11.2018

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02002D0187-20031001
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU