(EHS) č. 2529/2001NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem

Publikováno: Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. prosince 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2529/2001

ze dne 19. prosince 2001

o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem

(Úř. věst. L 341, 22.12.2001, p.3)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

L 299

1

16.11.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU