(ES) č. 1454/2001NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)

Publikováno: Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45-57 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. června 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. července 2001 Nabývá účinnosti: 24. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 247/2006 Pozbývá platnosti: 15. února 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 15. února 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1454/2001

ze dne 28. června 2001,

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)

(Úř. věst. L 198, 21.7.2001, p.45)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 247/2006, ze dne 30. ledna 2006,

L 42

1

14.2.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU