(ES) č. 1037/2001NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě

Publikováno: Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 12-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. května 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. května 2001 Nabývá účinnosti: 31. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1308/2013 Pozbývá platnosti: 1. října 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU