2001/82/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků

Publikováno: Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1-66 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. listopadu 2001 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/6 Pozbývá platnosti: 28. ledna 2022
Konsolidované znění předpisu s účinností od 28. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/82/ES

ze dne 6. listopadu 2001

o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků

(Úř. věst. L 311, 28.11.2001, p.1)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018

L 4

43

7.1.2019

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02001L0082-20090807
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU