2001/77/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou

Publikováno: Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33-40 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. září 2001 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. října 2001 Nabývá účinnosti: 27. října 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/28/ES Pozbývá platnosti: 25. června 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/77/ES

ze dne 27. září 2001

o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou

(Úř. věst. L 283, 27.10.2001, p.33)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009

L 140

16

5.6.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU