2001/25/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků

Publikováno: Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17-41 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 4. dubna 2001 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. června 2001 Nabývá účinnosti: 7. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/106/ES Pozbývá platnosti: 23. prosince 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 23. prosince 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/25/ES

ze dne 4. dubna 2001

o minimální úrovni výcviku námořníků

(Úř. věst. L 136, 18.5.2001, p.17)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008

L 323

33

3.12.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU