2001/16/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

Publikováno: Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1-27 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. března 2001 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/57/ES Pozbývá platnosti: 19. července 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/16/ES

ze dne 19. března 2001

o interoperabilitě konvenčního železničního systému

(Úř. věst. L 110, 20.4.2001, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008

L 191

1

18.7.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU