(ES) č. 2488/2000Nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými a o zrušení nařízení (ES) č. 1294/1999 a nařízení (ES) č. 607/2000 a článku 2 nařízení (ES) č. 926/98

Publikováno: Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19-37 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. listopadu 2000 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1145/2014 Pozbývá platnosti: 29. října 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 29. října 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2488/2000

ze dne 10. listopadu 2000

o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými a o zrušení nařízení (ES) č. 1294/1999 a nařízení (ES) č. 607/2000 a článku 2 nařízení (ES) č. 926/98

(Úř. věst. L 287, 14.11.2000, p.19)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (EU) č. 1145/2014 ze dne 28. října 2014,

L 308

1

29.10.2014

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU