(ES) č. 1673/2000NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

Publikováno: Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. července 2000 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. července 2000 Nabývá účinnosti: 29. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1673/2000

ze dne 27. července 2000

o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

(Úř. věst. L 193, 29.7.2000, p.16)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

L 299

1

16.11.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU