(ES) č. 1254/1999NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem

Publikováno: Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21-47 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. května 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 1999 Nabývá účinnosti: 26. června 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1254/1999

ze dne 17. května 1999

o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem

(Úř. věst. L 160, 26.6.1999, p.21)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

L 299

1

16.11.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU