(ES) č. 659/1999NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

Publikováno: Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. března 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. dubna 1999 Nabývá účinnosti: 16. dubna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/1589 Pozbývá platnosti: 14. října 2015
Konsolidované znění předpisu s účinností od 14. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 659/1999

ze dne 22. března 1999,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 smlouvy o fungování Evropské unie

(Úř. věst. L 083, 27.3.1999, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015,

L 248

9

24.9.2015

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU