1999/32/ESSměrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13-18 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. dubna 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. května 1999 Nabývá účinnosti: 11. května 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/802 Pozbývá platnosti: 10. června 2016
Konsolidované znění předpisu s účinností od 10. června 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 1999/32/ES

ze dne 26. dubna 1999

o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS

(Úř. věst. L 121, 11.5.1999, p.13)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016

L 132

58

21.5.2016

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU