(ES) č. 1172/98Narízení Rady (ES) c. 1172/98 ze dne 25. kvetna 1998 o statistickém vykazování silnicní prepravy zboží

Publikováno: Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. května 1998 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 1998 Nabývá účinnosti: 26. června 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 70/2012 Pozbývá platnosti: 23. února 2012
Konsolidované znění předpisu s účinností od 23. února 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1172/98

ze dne 25. května 1998

o statistickém vykazování silniční přepravy zboží

(Úř. věst. L 163, 6.6.1998, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012

L 32

1

3.2.2012

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU