98/78/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině

Publikováno: Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1-12 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. října 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 5. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 5. prosince 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/138/ES Pozbývá platnosti: 6. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/78/ES

ze dne 27. října 1998

o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami a zajišťovnami v pojišťovací nebo zajišťovací skupině

(Úř. věst. L 330, 5.12.1998, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009

L 335

1

17.12.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU