98/37/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení

Publikováno: Úř. věst. L 207, 23.7.1998, s. 1-46 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. června 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 12. srpna 1998 Nabývá účinnosti: 12. srpna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/42/ES Pozbývá platnosti: 29. června 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 29. prosince 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/37/ES

ze dne 22. června 1998

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení

(Úř. věst. L 207, 23.7.1998, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006

L 157

24

9.6.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU