98/34/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů

Publikováno: Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37-48 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. června 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 10. srpna 1998 Nabývá účinnosti: 10. srpna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/1535 Pozbývá platnosti: 7. října 2015
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES

ze dne 22. června 1998

o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti

(Úř. věst. L 204, 21.7.1998, p.37)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015

L 241

1

17.9.2015

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU