98/8/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh

Publikováno: Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1-63 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. února 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 14. května 1998 Nabývá účinnosti: 14. května 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 528/2012 Pozbývá platnosti: 1. září 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. září 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/8/ES

ze dne 16. února 1998

o uvádění biocidních přípravků na trh

(Úř. věst. L 123, 24.4.1998, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012

L 167

1

27.6.2012

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU