(ES) č. 322/97Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. února 1997 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. března 1997 Nabývá účinnosti: 14. března 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES, Euratom) č. 1101/2008 Pozbývá platnosti: 11. listopadu 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. dubna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 322/97

ze dne 17. února 1997

o statistice Společenství

(Úř. věst. L 052, 22.2.1997, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009

L 87

164

31.3.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU