96/61/ESSměrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění

Publikováno: Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26-40 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. září 1996 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. října 1996 Nabývá účinnosti: 30. října 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/1/ES Pozbývá platnosti: 18. února 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 18. února 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 96/61/ES

ze dne 24. září 1996

o integrované prevenci a omezování znečištění

(Úř. věst. L 257, 10.10.1996, p.26)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008

L 24

8

29.1.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU