96/26/ESSMĚRNICE RADY 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy

Publikováno: Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1-10 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. dubna 1996 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. června 1996 Nabývá účinnosti: 12. června 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1071/2009 Pozbývá platnosti: 4. prosince 2011
Konsolidované znění předpisu s účinností od 4. prosince 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU