(ES) č. 2494/95Nažízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen

Publikováno: Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. října 1995 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/792 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2494/95

ze dne 23. října 1995

o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen

(Úř. věst. L 257, 27.10.1995, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016

L 135

11

24.5.2016

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU