95/57/ESSMĚRNICE RADY 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu

Publikováno: Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 32-39 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. listopadu 1995 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. prosince 1995 Nabývá účinnosti: 26. prosince 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 692/2011 Pozbývá platnosti: 11. srpna 2011
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. srpna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 95/57/ES

ze dne 23. listopadu 1995

o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu

(Úř. věst. L 291, 6.12.1995, p.32)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011

L 192

17

22.7.2011

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU