95/46/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Publikováno: Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31-50 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. října 1995 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. prosince 1995 Nabývá účinnosti: 13. prosince 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/679 Pozbývá platnosti: 25. května 2018
Konsolidované znění předpisu s účinností od 25. května 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/46/ES

ze dne 24. října 1995

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(Úř. věst. L 281, 23.11.1995, p.31)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

L 119

1

4.5.2016

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01995L0046-20031120
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU