95/13/ESSměrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost

Publikováno: Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 28-51 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. května 1995 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 1995 Nabývá účinnosti: 11. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 392/2012 Pozbývá platnosti: 29. září 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 29. května 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE 95/13/ES

ze dne 23. května 1995,

kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost

(Úř. věst. L 136, 21.6.1995, p.28)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012,

L 123

1

9.5.2012

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU