(ES) č. 1868/94NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1868/1994 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

Publikováno: Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. července 1994 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. července 1994 Nabývá účinnosti: 30. července 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 72/2009 Pozbývá platnosti: 7. února 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1868/94

ze dne 27. července 1994,

kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

(Úř. věst. L 197, 30.7.1994, p.4)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009

L 30

1

31.1.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU