(EHS) č. 3696/93NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství

Publikováno: Úř. věst. L 342, 31.12.1993, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. října 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. ledna 1994 Nabývá účinnosti: 20. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 451/2008 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3696/93

ze dne 29. října 1993

o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství

(Úř. věst. L 342, 31.12.1993, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008

L 145

65

4.6.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU