(ES) č. 2019/93NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů

Publikováno: Úř. věst. L 184, 27.7.1993, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. července 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. července 1993 Nabývá účinnosti: 30. července 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1257/1999 Pozbývá platnosti: 3. července 1999
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2019/93

ze dne 19. července 1993,

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů

(Úř. věst. L 184, 27.7.1993, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 2006,

L 265

1

26.9.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU