(EHS) č. 339/93Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. února 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. března 1993 Nabývá účinnosti: 17. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 765/2008 Pozbývá platnosti: 2. září 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 339/93

ze dne 8. února 1993

o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí

(Úř. věst. L 040, 17.2.1993, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008,

L 218

30

13.8.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU