93/98/EHSSměrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

Publikováno: Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 9-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. října 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/116/ES Pozbývá platnosti: 16. ledna 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 16. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 93/98/EHS

ze dne 29. října 1993

o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

(Úř. věst. L 290, 24.11.1993, p.9)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006

L 372

12

27.12.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU