93/24/EHSSMĚRNICE RADY 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu

Publikováno: Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 5-9 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 1. června 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. června 1993 Nabývá účinnosti: 9. června 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1165/2008 Pozbývá platnosti: 21. prosince 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 93/24/EHS

ze dne 1. června 1993

o statistických zjišťováních chovu skotu

(Úř. věst. L 149, 21.6.1993, p.5)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008

L 321

1

1.12.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU