93/6/EHSSMĚRNICE RADY 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

Publikováno: Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 1-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. března 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. března 1993 Nabývá účinnosti: 23. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/49/ES Pozbývá platnosti: 20. července 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. července 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 93/6/EHS

ze dne 15. března 1993

o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

(Úř. věst. L 141, 11.6.1993, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006

L 177

201

30.6.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU