(EHS) č. 3002/92Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 ze dne 16. října 1992, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů

Publikováno: Úř. věst. L 301, 17.10.1992 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. října 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1169/2005 Pozbývá platnosti: 20. července 2005
Konsolidované znění předpisu s účinností od 15. prosince 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3002/92

ze dne 16. října 1992,

kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů

(Úř. věst. L 301, 17.10.1992, p.17)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 1130/2009 ze dne 24. listopadu 2009,

L 310

5

25.11.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU