(EHS) č. 2342/92Nařízení komise (EHS) č. 2342/92 ze dne 7. srpna 1992 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1544/79

Publikováno: Úř. věst. L 227, 11.8.1992 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. srpna 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. srpna 1992 Nabývá účinnosti: 17. srpna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 133/2008 Pozbývá platnosti: 6. března 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 6. března 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2342/92

ze dne 7. srpna 1992

o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1544/79

(Úř. věst. L 227, 11.8.1992, p.12)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 133/2008 ze dne 14. února 2008

L 41

11

15.2.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU