92/100/EHSSměrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem

Publikováno: Úř. věst. L 346, 27.11.1992, s. 61-66 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. listopadu 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/98/EHS Pozbývá platnosti: 19. listopadu 1993
Konsolidované znění předpisu s účinností od 16. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 92/100/EHS

ze dne 19. listopadu 1992

o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem

(Úř. věst. L 346, 27.11.1992, p.61)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006

L 376

28

27.12.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU