92/49/EHSSměrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění)

Publikováno: Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1-23 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. června 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. července 1992 Nabývá účinnosti: 2. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/138/ES Pozbývá platnosti: 6. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. listopadu 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 92/49/EHS

ze dne 18. června 1992

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění)

(Úř. věst. L 228, 11.8.1992, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009

L 335

1

17.12.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU