92/34/EHSSMĚRNICE RADY 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

Publikováno: Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10-18 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. dubna 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 1992 Nabývá účinnosti: 20. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/90/ES Pozbývá platnosti: 30. září 2012
Konsolidované znění předpisu s účinností od 30. září 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 92/34/EHS

ze dne 28. dubna 1992

o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

(Úř. věst. L 157, 10.6.1992, p.10)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008

L 267

8

8.10.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU