(EHS) č. 1601/91NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Publikováno: Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. června 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. června 1991 Nabývá účinnosti: 17. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 251/2014 Pozbývá platnosti: 28. března 2015
Konsolidované znění předpisu s účinností od 28. března 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1601/91

ze dne 10. června 1991,

kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

(Úř. věst. L 149, 14.6.1991, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014

L 84

14

20.3.2014

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU