91/692/EHSSměrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí

Publikováno: Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48-54 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. prosince 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 23. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/853 Pozbývá platnosti: 4. července 2018
Konsolidované znění předpisu s účinností od 4. července 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí

(91/692/EHS)

(Úř. věst. L 377, 31.12.1991, p.48)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853 ze dne 30. května 2018,

L 150

155

14.6.2018

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0692-20031120
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU