91/629/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (91/629/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 28-32 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. listopadu 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 11. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/119/ES Pozbývá platnosti: 4. února 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 4. února 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 19. listopadu 1991,

kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat

(91/629/EHS)

(Úř. věst. L 340, 11.12.1991, p.28)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008,

L 10

7

15.1.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU