91/477/EHSSměrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

Publikováno: Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51-58 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. června 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. října 1991 Nabývá účinnosti: 17. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/555 Pozbývá platnosti: 26. dubna 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. dubna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 18. června 1991

o kontrole nabývání a držení zbraní

(91/477/EHS)

(Úř. věst. L 256, 13.9.1991, p.51)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021

L 115

1

6.4.2021

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20170613
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU