91/439/EHSSměrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech

Publikováno: Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1-24 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. července 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. srpna 1991 Nabývá účinnosti: 19. srpna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/126/ES Pozbývá platnosti: 19. ledna 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 29. července 1991

o řidičských průkazech

(91/439/EHS)

(Úř. věst. L 237, 24.8.1991, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006

L 403

18

30.12.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU