91/250/EHSSměrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů

Publikováno: Úř. věst. L 122, 17.5.1991, s. 42-46 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. května 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. května 1991 Nabývá účinnosti: 16. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/98/EHS Pozbývá platnosti: 19. listopadu 1993
Konsolidované znění předpisu s účinností od 25. května 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 14. května 1991

o právní ochraně počítačových programů

(91/250/EHS)

(Úř. věst. L 122, 17.5.1991, p.42)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009

L 111

16

5.5.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU