(EHS) č. 837/90NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin

Publikováno: Úř. věst. L 88, 3.4.1990, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. března 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 6. dubna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 543/2009 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 837/90

ze dne 26. března 1990

o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin

(Úř. věst. L 088, 3.4.1990, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 543/2009 ze dne 18. června 2009

L 167

1

29.6.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU