90/396/EHSSměrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Publikováno: Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 15-29 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. června 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. července 1990 Nabývá účinnosti: 9. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/142/ES Pozbývá platnosti: 5. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 5. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 29. června 1990

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

(90/396/EHS)

(Úř. věst. L 196, 26.7.1990, p.15)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009

L 330

10

16.12.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU